برای مشاهده قیمت لحظه ای فلزات کلیک کنید

Rate this post

قیمت سرب در تاریخ ۲۰۱۹-۰۸-۰۸ ۰۸:۵۱:۱۷ برابر : ۲,۰۳۵٫۲۵ و تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : +۱۶٫۵۰ درصد تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : +۰٫۸۲%

قیمت سرب در تاریخ ۲۰۱۹-۰۸-۰۸ ۱۰:۱۹:۱۰ برابر : ۲,۰۵۳٫۵۰ و تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : +۳۴٫۷۵ درصد تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : +۱٫۷۲%

قیمت سرب در تاریخ ۲۰۱۹-۰۸-۰۸ ۱۰:۵۸:۲۲ برابر : ۲,۰۵۳٫۷۵ و تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : +۳۵٫۰۰ درصد تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : +۱٫۷۳%

قیمت سرب در تاریخ ۲۰۱۹-۰۸-۰۸ ۱۱:۰۰:۵۱ برابر : ۲,۰۵۴٫۰۰ و تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : +۳۵٫۲۵ درصد تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : +۱٫۷۵%

قیمت سرب در تاریخ ۲۰۱۹-۰۸-۰۸ ۱۱:۰۱:۳۳ برابر : ۲,۰۵۳٫۷۵ و تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : +۳۵٫۰۰ درصد تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : +۱٫۷۳%

قیمت سرب در تاریخ ۲۰۱۹-۰۸-۰۸ ۱۱:۳۹:۲۳ برابر : ۲,۰۵۱٫۰۰ و تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : +۳۲٫۲۵ درصد تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : +۱٫۶۰%

قیمت سرب در تاریخ ۲۰۱۹-۰۸-۰۸ ۱۴:۱۹:۴۱ برابر : ۲,۰۶۴٫۷۵ و تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : +۴۶٫۰۰ درصد تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : +۲٫۲۸%

قیمت سرب در تاریخ ۲۰۱۹-۰۸-۰۸ ۱۵:۱۵:۳۷ برابر : ۲,۰۶۷٫۵۰ و تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : +۴۸٫۷۵ درصد تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : +۲٫۴۱%

قیمت سرب در تاریخ ۲۰۱۹-۰۸-۰۸ ۱۶:۴۱:۰۴ برابر : ۲,۰۷۲٫۰۰ و تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : +۵۳٫۲۵ درصد تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : +۲٫۶۴%

قیمت سرب در تاریخ ۲۰۱۹-۰۸-۰۸ ۱۸:۴۳:۴۲ برابر : ۲,۰۷۴٫۷۵ و تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : +۵۶٫۰۰ درصد تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : +۲٫۷۷%

قیمت سرب در تاریخ ۲۰۱۹-۰۸-۰۹ ۰۵:۲۰:۱۷ برابر : ۲,۰۷۴٫۲۵ و تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : -۰٫۵۰ درصد تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : -۰٫۰۲%

قیمت سرب ,قیمت سرب نرم ,قیمت سرب خشک,قیمت سرب کارگاهی,قیمت سرب به تومان ,قیمت سرب پلمپ ,قیمت سرب امروز,قیمت سرب ایران,قیمت اکسید سرب ,قیمت المی سرب ,قیمت انواع سرب,قیمت اکسید سرب صنعتی ,قیمت سرب بازیافتی,قیمت سرب به کیلو,قیمت سرب باطری ضایعات,قیمت سرب باطری فرسوده ,قیمت سرب به روز ,قیمت پودر سرب ,قیمت سرب در تهران,قیمت سرب در ترکیه,قیمت هر تن سرب,قیمت سرب در بازار تهران,قیمت یک تن سرب ,قیمت سرب در بورس تهران,قیمت سرب جهانی ,قیمت جهانی سرب و روی,قيمت جهاني سرب,روند قیمت جهانی سرب و روی,تحلیل قیمت جهانی سرب,قیمت سرب در بازارهای جهانی,پیش بینی قیمت جهانی سرب,پیش بینی قیمت جهانی سرب و روی,قیمت سرب خام,قیمت خاک سرب,قیمت خرید سرب,قیمت خرید سرب باطری,قیمت شمش سرب خشک,قیمت شمش سرب خالص,قیمت سرب در بورس,قیمت سرب در بورس لندن ,قیمت سرب دسته دوم ,قیمت سرب روی ,قیمت سرب روز,قیمت سرب رولی,قیمت روز سرب خشک ,قیمت روز سرب نرم,قیمت روز سرب باطری,قیمت روز سرب ضایعاتی ,قیمت سرب زنجان,قیمت زنده سرب,قیمت سرب و روی زنجان,قیمت ورق سرب در زنجان,قیمت سرباره سرب,قیمت سولفات سرب,قیمت ساچمه سرب,قیمت سفاله سرب ,قیمت سرب شمش,قیمت شمش سرب در بازار ایران,قیمت شمش سرب نرم,قیمت شمش سرب و روی,قیمت شمش سرب در ایران,قیمت شمش سرب باطری,قیمت سرب ضایعاتی,قیمت سرب ضایعاتی باطری,قیمت روز ضایعات سرب,قیمت انواع ضایعات سرب,قیمت فلز سرب,قیمت فروش سرب,قیمت روز فلز سرب,قیمت فلزات سرب,قیمت خرید و فروش سرب,قیمت هر کیلو فلز سرب,قیمت فلزات رنگی سرب,قیمت قراضه سرب,قیمت سرب و قلع,قیمت سرب کهنه,قیمت سرب کابلی ,قیمت کنسانتره سرب,قیمت سرب گالن,قیمت هر گرم سرب,قیمت هر کیلو گرم سرب,لیست قیمت سرب,قیمت سرب معدنی,قیمت سرب معدن,قیمت معدن سرب و روی,قیمت مس سرب ,قیمت نوار سرب,قیمت هر کیلو سرب نرم,نمودار قیمت سرب,نوسانات قیمت سرب,قیمت سرب ورق,قیمت سرب و روی در بورس لندن,قیمت سرب ورقی,قیمت هر کیلو سرب

/div>