برای مشاهده قیمت لحظه ای فلزات کلیک کنید

Rate this post

قیمت سرب در تاریخ ۲۰۱۹-۰۸-۰۹ ۰۵:۵۲:۴۳ برابر : ۲,۰۶۳٫۷۵ و تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : -۱۱٫۰۰ درصد تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : -۰٫۵۳%

قیمت سرب در تاریخ ۲۰۱۹-۰۸-۰۹ ۰۶:۳۹:۴۰ برابر : ۲,۰۶۶٫۷۵ و تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : -۸٫۰۰ درصد تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : -۰٫۳۹%

قیمت سرب در تاریخ ۲۰۱۹-۰۸-۰۹ ۱۱:۰۶:۲۸ برابر : ۲,۰۷۴٫۰۰ و تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : -۰٫۷۵ درصد تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : -۰٫۰۴%

قیمت سرب در تاریخ ۲۰۱۹-۰۸-۰۹ ۱۲:۳۸:۵۱ برابر : ۲,۰۷۵٫۰۰ و تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : +۰٫۲۵ درصد تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : +۰٫۰۱%

قیمت سرب در تاریخ ۲۰۱۹-۰۸-۰۹ ۱۴:۵۸:۱۶ برابر : ۲,۰۷۴٫۲۵ و تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : -۰٫۵۰ درصد تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : -۰٫۰۲%

قیمت سرب در تاریخ ۲۰۱۹-۰۸-۰۹ ۱۵:۴۶:۴۳ برابر : ۲,۰۶۴٫۵۰ و تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : -۱۰٫۲۵ درصد تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : -۰٫۴۹%

قیمت سرب در تاریخ ۲۰۱۹-۰۸-۰۹ ۱۵:۴۷:۳۲ برابر : ۲,۰۶۴٫۵۰ و تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : -۱۰٫۲۵ درصد تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : -۰٫۴۹%

قیمت سرب در تاریخ ۲۰۱۹-۰۸-۰۹ ۱۹:۲۸:۳۸ برابر : ۲,۰۶۲٫۵۰ و تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : -۱۲٫۲۵ درصد تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : -۰٫۵۹%

قیمت سرب در تاریخ ۲۰۱۹-۰۸-۱۰ ۰۰:۵۴:۱۴ برابر : ۲,۰۶۲٫۵۰ و تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : -۱۲٫۲۵ درصد تغییر قیمت سرب نسبت به قیمت قبلی برابر : -۰٫۵۹%

<قیمت مس٬قیمت مس در بازار٬قیمت مس دست دوم٬قیمت مس کیلویی٬قیمت مس در بازار تهران٬قیمت مس امروز٬قیمت مس ایران٬قیمت مس به روز٬قیمت مس به کیلو٬قیمت مس به کیلوگرم٬قیمت بروز مس٬قیمت پایه مس٬قیمت مس تومان٬قیمت مس تو بازار٬قیمت مس تو بازار ایران٬قیمت مس جهانی٬قیمت مس جهانی فلزات٬قيمت مس جهانى٬قیمت جهانی مس لحظه ای٬قیمت جهانی مس نمودار٬قیمت جهانی مس و سرب٬قیمت مس چنده٬قیمت مس چقدر است٬قیمت مس چقدره٬قیمت مس کیلو چنده٬قیمت مس خشک٬قیمت خرید مس٬قیمت مس در بورس فلزات تهران٬قیمت فروش مس ذوبی٬قیمت مس روز٬قیمت مس

/div>